Jan Gross - Sekretarz redakcji

Zespół koordynujący projekt

Jacek Wiśniewski

Dyrektor ds. rozwoju

telefon: 52 551 37 66

mobile: 512 945 503
e-mail: jwisniewski@quixi.pl

Mariusz Dzióbkowski

Dyrektor wydawniczy

telefon: 52 551 37 66

mobile: 600 041 444

e-mail: dzobkowski@quixi.pl

Rafał Dworczak

Dyrektor ds. komercjalizacji

telefon: 52 551 37 66

mobile: 731 195 042
e-mail: dworczak@quixi.pl