Miejsca rozpowszechnienia i wyeksponowania albumów.

 

Instytucje i urzędy

Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Rzecznik Praw Pacjenta
Światowa Organizacja Zdrowia
Urzędy miejskie, marszałkowskie, wojewódzkie

 

Samorząd zawodowy

Naczelna Izba Lekarska
Okręgowe izby lekarskie
Polskie Towarzystwo Lekarskie
towarzystwa poszczególnych specjalności lekarskich
Naczelna Izba Aptekarska
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych
World Medical Association
Lekarze bez Granic

Izby gospodarcze

Izba Gospodarcza Medycyna Polska
Polska Izba Zielarsko-Medyczna i Drogeryjna
Izba Gospodarcza "Farmacja Polska"
Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych Naczelna Izba Lekarska
Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 

Sympozja i targi

Najważniejsze specjalistyczne sympozja i konferencje
SALMED Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego
Śląskie Targi Medyczne
Warszawskie Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE
Targi Medycyny Wojskowej i Ratunkowej MilMedEXPO
Targi Stomatologiczne EXPODENT
Dolnośląskie Targi Stomatologiczne DENTAMED
Międzynarodowe Targi Stomatologiczne KRAKDENT
Międzynarodowe Targi Stomatologiczne FUTURDENT
Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych
Targi OPTYKA

 

Ośrodki naukowe i instytuty badawcze

 

170 prywatnych centrów medycznych

 

550 najważniejszych szpitali w Polsce

 

Uczelnie medyczne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego
Wydział Lekarski Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA

 

Biznes

Wybrane sieci hoteli
Ekskluzywne miejsca wypoczynku
Lokalne, regionalne i ogólnopolskie centra biznesu