Album „Medycyna polska”

Dane techniczne

 • Dane techniczne:
 • Format albumu: 235 x 290 mm
 • Oprawa: twarda, całopapierowa
 • Papier środka: kreda 175 g/m2
 • Druk: 4+4 (full color)
 • Wersja językowa: polsko – angielska
 • Termin wydania: IV kwartał 2017 r.
 • Nakład: 10.000 egz.

Cele publikacji

 • Popularyzacja dziejów polskiej medycyny  
 • Ocalenie od zapomnienia pamiątek związanych z branżą przez opublikowanie na łamach albumu archiwalnych ilustracji
 • Ukazanie dziedziny w sposób prosty i atrakcyjny zarówno dla specjalisty, gimnazjalisty, jak i przeciętnego pacjenta
 • Pokazanie niekomercyjnej, społecznej funkcji medycyny niezwykle ważnej dla rozwoju cywilizacyjnego kraju
 • Zobrazowanie współczesności i przyszłości opieki zdrowotnej w Polsce oraz roli jaką odgrywa w gospodarce i codziennym życiu milionów Polaków
 • Prezentacja kierunków rozwoju nowoczesnych technologii medycznych
 • Budowanie pozytywnego wizerunku branży
 • Integracja środowiska

Zakres merytoryczny

I. Początki medycyny

 • Medycyna ludów pierwotnych
 • Najdawniejsze cywilizacje 
 • (Mezopotamia, Egipt, Indie, Chiny)
 • Antyczna Grecja
 • Starożytny Rzym

II. Medycyna średniowieczna

 • Bizancjum i Daleki Wschód
 • Medycyna arabska
 • W świecie chrześcijańskim
 • Epidemie

III. Medycyna nowożytna

 • Medycyna w okresie rozwoju kapitalizmu
 • Odkrycia naukowe
 • Kliniczna medycyna wewnętrzna
 • Rozwój chirurgii
 • Kształtowanie się specjalności lekarskich
 • Szpitale

IV. Dzieje medycyny w Polsce

 • Najdawniejsze źródła
 • Polska średniowieczna
 • Medycyna Polski szlacheckiej i mieszczańskiej
 • Rozwój medycyny pod zaborami
 • Polscy lekarze i naukowcy na obczyźnie
 • Dwudziestolecie międzywojenne
 • Okres okupacji niemieckiej
 • Rozwój medycyny w PRL
 • Zmiany po 1989 r.

V. Współczesność

 • Charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • Rynek medyczny w Polsce
 • Kształcenie i badania naukowe
 • Sukcesy polskiej medycyny

 Makieta publikacji

Działania redakcyjne nad publikacją cały czas trwają, a bazą do opracowania pozycji jest makieta, którą prezentujemy poniżej. Materiał nie jest ukończony i "zamknięty", co ma olbrzymią zaletę: na tym etapie przygotowań możliwe jest wsłuchanie się w Państwa sugestie i uwagi, które wpłyną na ostateczny kształt i zakres merytoryczny albumu. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie komentarze i postulaty, które potraktujemy z wielką uwagą i szacunkiem, bowiem zależy nam, by publikacja była interesująca i kompetentna. Wyjątkowa!

Makieta albumu "Medycyna polska"
Pobieranie może potrwać kilka lub kilkadziesiąt sekund w zależności od szybkości łącza. Plik "waży" ok. 40 MB.
Medycyna_Polska.pdf
Dokument PDF [39.6 MB]