Transformacja ustroju społeczno-politycznego, zapoczątkowana wydarzeniami 1989 r., spowodowała fundamentalne przemiany we wszystkich dziedzinach życia w Polsce. W naturalny sposób konsekwencje te nie ominęły ochrony zdrowia. O ile jednak transformacja przybrała gwałtowną postać w przypadku gospodarki przestawianej z modelu nakazowo-rozdzielczego na tory wolnorynkowe, o tyle w ochronie zdrowia proces ów był zdecydowanie mniej radykalny, rozłożony w czasie, a przy tym nie w pełni konsekwentny.

Analiza systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Charakterystyka

Na trudności w reformowaniu służby zdrowia wpłynął splot okoliczności politycznych, w tym tarcia pomiędzy poszczególnymi obozami partyjnymi, oraz brak jednolitej wizji kierunku, w którym planowane zmiany powinny podążać.

Kształcenie

W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost liczby uczelni kształcących na kierunkach medycznych, rozbudowano również sferę kształcenia medycznego, która obejmuje nie tylko lekarzy i pielęgniarki, ale także wiele innych kierunków, dostarczających wyspecjalizowanych kadr.

Sukcesy

Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie kojarzy się z osiągnięciami medycyny, które przyniosłyby sławę polskim lekarzom i naukowcom i uczyniły ich rozpoznawalnymi w świecie. Nie oznacza to, że w owym czasie nie było w Polsce wybitnych uczonych w dziedzinie nauk medycznych.