Poznaj fascynujący świat medyczny!

 

Zobacz nasz album, dowiedz się wszystkiego co powinienieś wiedzieć o medycynie i lecznictwie, poznaj branżowych liderów. Zacznij jednak od historii.

Geneza medycyny

 

Medycyna, niczym rzymski bóg Janus, ma podwójne oblicze. Jednym spogląda w kierunku sztuki, drugim patrzy w przestrzeń nauki. To pierwsze, starsze, pierwotne i szorstkie, zrodzone w mrokach początków ludzkości, poza czasem mierzonym przez historię. To drugie, młodsze, kreślone ciekawością uczonych, którzy w ciągu wieków starali się nadać mu kształt niemal doskonały, cyzelując w nim najdrobniejsze nawet szczegóły. Mimo tak wielu różnic, istnieć bez siebie nie mogą, stanowiąc wzajemne dopełnienie tajemnicy – istoty życia i śmierci.

 

Starożytność

Średniowiecze

Nowożytność

Dzieje lecznictwa w Polsce

 

Najstarsze zabiegi lecznicze, jakie wykonywano na ziemiach, siłą łączonych przez pierwszych Piastów w jedno państwo, nie odbiegały w szczególny sposób od tego, co dane było zaznać wielu ludom zamieszkującym i przemierzającym ówczesną Europę. Dalekie echa tamtych praktyk odnajdujemy w podaniach i zwyczajach, starych domowych poradnikach i książkach zielarskich. Stały się one nierozłączną częścią naszej tradycji, wsiąkając powoli, przez pokolenia, w tkankę naszej kultury i historii. Przodkowie nasi korzystali z bogactw jakie hojnie dawała natura.

 

Początki

Rozwój

Medycyna w II RP

Medycyna w PRL-u

Medycyna po 1989 roku

Współczesność

 

Transformacja ustroju społeczno-politycznego, zapoczątkowana wydarzeniami 1989 r., spowodowała fundamentalne przemiany we wszystkich dziedzinach życia w Polsce. W naturalny sposób konsekwencje te nie ominęły ochrony zdrowia. O ile jednak transformacja przybrała gwałtowną postać w przypadku gospodarki przestawianej z modelu nakazowo-rozdzielczego na tory wolnorynkowe, o tyle w ochronie zdrowia proces ów był zdecydowanie mniej radykalny, rozłożony w czasie, a przy tym nie w pełni konsekwentny.

 

Charakterystyka

Kształcenie

Sukcesy

Makieta albumu „Medycyna polska”

 

Działania redakcyjne nad publikacją cały czas trwają, a bazą do opracowania pozycji jest makieta, którą prezentujemy poniżej. Materiał nie jest ukończony i "zamknięty", co ma olbrzymią zaletę: na tym etapie przygotowań możliwe jest wsłuchanie się w Państwa sugestie i uwagi, które wpłyną na ostateczny kształt i zakres merytoryczny albumu. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie komentarze i postulaty, które potraktujemy z wielką uwagą i szacunkiem, zależy nam bowiem, by publikacja była interesująca i kompetentna. Wyjątkowa!

 

Makieta albumu „Medycyna polska”
Pobieranie może potrwać kilka lub kilkadziesiąt sekund w zależności od szybkości łącza. Plik „waży” ok. 40 MB.
Medycyna_Polska.pdf
Dokument PDF [39.6 MB]